Parrokietan dirua zuritzearen eta terrorismoa babestearen aurkako neurri nagusien gida orientagarria.

“Parrokietan dirua zuritzearen eta terrorismoa babestearen aurkako neurri nagusien gida orientagarri” hau kaleratzearen helburua parrokiei laguntzea da, dirua zuritzea, terrorismoa babestea edo delituzko beste edozein jarduera gertatu ezkero euren izen ona galtzeko arriskurik izan ez daien. Parrokietako parroko eta laikoek agiri honetan kontsulta egin beharko dabe Gida honetan azaltzen dai inguruabarren bateari aurre egin behar deutsenean eta zelan jokatu argi ez dabenean.