Gardentasun-atariagaz harremanetan jarri

Obispado de Bilbao – Bilboko Gotzaitegia
C/ Virgen de Begoña, 38
48006 – BILBAO
Tlf: 944667979
transparencia@bizkeliza.org

Argitaratutako informazinoaren inguruan zalantzarik badozu edo zehatz-mehatz zerbait aurkitzen ez badozu, gardentasunaren inguruko barriak aurkitzen lagunduko deutsugu.

Zure ustez aitagarria dan zerbait falta bada, lagundu eiguzu gaien aurkezpena hobetzen.

Eskerrik asko, parte hartzeagaitik.

Datuen babesa - Protección de datos. (UE) 2016/679 Datuen Babeserako Araudi Orokorrean jasotakoagaz bat, zuk emondako datuak BILBOKO GOTZAITEGIAREN ardurapean dagoan erregistro automatizatuan sartuko dirala jakinarazoten deutsugu. Holan, zure eskaera kudeatu ahal izango dogu eta, zure aldetik kontrakorik adierazo ezean, BILBOKO GOTZAITEGIAK antolatzen dituan edo partaide dan jardueren barri bialdu. BILBOKO GOTZAITEGIAK, tratamenduaren arduradun lez, ez deutsaz zure datu pertsonalak hirugarren bakar bati be emongo, lege-betebeharren bat ez bada behintzat. Zure datuak gorde egingo doguz, euren ezabatzea eskatu deiguzun arte Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, mobiduteko, eta datu pertsonalen prozesamenduaren aurka egiteko eskubidea gauzatu ahal izango dozu, idazkaria@bizkeliza.org helbidera mezu elektronikoa bialduz. Zuzenbidean baliozkoa den probagaz batera, NANaren kopia bialduko da. Era berean, Datuen Babeserako Espainiar Agentzian erreklamazinoa aurkezteko eskubidea be badozula jakinarazoten deutsugu.

4 + 4 =