Gotzaitegian dirua zuritzearen eta terrorismoa babestearen aurkako neurri nagusien gida orientagarria.

“Gotzaitegian dirua zuritzearen eta terrorismoa babestearen aurkako neurri nagusien gida orientagarri” hau kaleratzearen helburua gotzaitegia dirua zuritzeko, terrorismoa babesteko edo delituzko beste edozein jardueratarako erabil daikien egoerak saihestea da. Horretarako, hainbat jardunbide proposatzen da bere izen ona galtzea ekarri leiken DZ&TB (Dirua Zuritu eta Terrorismoa Babestu) tramaren batean nahasita aurkitu ezkero arrisku horri aurre egiteko.