Bilboko Eleizbarrutiko 2020ko

Barri ekonomikoak

Pastoral, karidade, alkartasun egitekoak garatzeko eta Eleiza eta herrialde txirotuei laguntzeko jasotako diruaren jatorria kontuan hartuta, honeek izan dira diru-sarrerak:

 

SARRERAK BILBOKO ELEIZBARRUTIA PASTORALTZA – 2020

Bere sarrerak, eleiztarren ekarpenak eta dohaintzak 22.362.910,69
Diru-laguntza ofizialak 7.788.351,71
Zerbitzuak eta beste sarrera batzuk 2.981.155,62
Ondarearen errendimenduak 3.501.166,96
36.633.584,98

  DIRUAREN ERABILERA BILBOKO ELEIZBARRUTIA PASTORALTZA 2020

Caritas, Misinoak eta Esku Elkartuak 16.044.131,67
Parrokiak 10.774.005,19
Gotzaitegia eta erakundeak (Seminarioa, Abade-etxeak, Museoa, Artxiboa, ETPI, Lagungo,…) 9.161.292,26
Inbertsinoak 924.543,19
36.903.972,31

Eleizbarrutiko Administrazinoa

Eleizbarrutiko eta kuriako zerbitzu administratiboen kontuak jasoten ditu, besteak beste, Gotzainaren eta Bikarioen zerbitzuak, pastoral ordezkaritzenak, eleiz auzitegiarenak, kantzelaritza-notaritzarenak, idazkaritza nagusiarenak, administrazino ekonomikoarenak eta komunikazinoarenak.

ELEIZBARRUTIKO ADMINISTRAZINOA

Gastuak guztira

5.936.958,91

Sarrerak guztira

6.210.479,68

Finantzatzeko gaitasuna

273.520,77

Ekarpenak Eleizaren beste erakunde batzuetara

1.484.228,76

 

Alkarkutxa

Alkartasun-kutxa da eta euren sarreraren arabera ekarpena egiten daben parrokien diru-sarrerez hornitzen da. Bertatik ordaintzen jako kleroari eta pastoral mandatua izanda ordainsaria jasoten daben laikoei, baliabide urriak dabezan parrokiei obrak ordaintzen laguntzen jake, abade edadetu eta ezinduak hartzen dabezan abade-etxeei eusten jake eta kleroaren aparteko beharrizanetan laguntzen da. Finantzatu beharrekoa errenta-autorpenaren “X”tik datorren eleizbarrutiarteko baterako fondoaren ekarpenagaz osatzen da.

ALKARKUTXA

Gastuak guztira

6.024.591,56

Sarrerak guztira

6.024.591,56

Ekarpenak abade-etxeei

904.505,13

 

Parrokiak

Bilboko Eleizbarrutian 298 parrokia dagoz.

PARROKIAK

Gastuak guztira

10.774.005,19

Sarrerak guztira

10.063.318,02

Finantzatu beharrekoa

710.687,17

Eleizbarrutiko Seminarioa

Abade barrien heziketaz arduratzen dan erakundea da.

ELEIZBARRUTIKO SEMINARIOA

Gastuak guztira

340.822,54

Sarrerak guztira Ordinarios

249.695,32

Ezohiko sarrera

201.120,00

Finantzatzeko gaitasuna

109.992,78

 

 Santiago Katedraleko Kapitulua

SANTIAGO KATEDRALEKO KAPITULUA

Gastuak guztira

53.841,00

Sarrerak guztira

3.634,49

Finantzatu beharrekoa

50.206,51

 

Eleizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutua (ETPI)

Eleizbarrutiko abade eta laikoen teologia eta pastoral heziketaz arduratzen dan eleizbarrutiko erakundea da.

ELEIZBARRUTIKO TEOLOGIA ETA PASTORALTZA INSTITUTUA (ETPI)

Gastuak guztira

290.354,83

Sarrerak guztira

72.187,72

Finantzatu beharrekoa

218.167,11

Eleizbarrutiaren ekarpena

227.000,00

 

Eleizbarrutiko Historia Artxiboa

Bilboko eleizbarrutiko organismo, parrokia eta erakunde guztiek sortutako eta honeetatik jasotako kontserbazino iraunkorreko agiri guztiak gorde eta zabaltzeaz arduratzen dan erakundea da.

ELEIZBARRUTIKO HISTORIA ARTXIBOA

Gastuak guztira

132134,74

Sarrerak guztira

56039,86

Finantzatu beharrekoa

76.094,88

Eleizbarrutiaren ekarpena

70.000,00

 

Lagungo Fundazinoa

Familia Biderapenerako Eleizbarrutiko Zentroa da. Eleizbarrutiko pastoraltzari lotutako zerbitzu psikosozial profesionala eskaintzen deutse familiei.

LAGUNGO FUNDAZINOA

Gastuak guztira

874.467,42

Sarrerak guztira

766.817,72

Finantzatu beharrekoa

107.649,70

Eleizbarrutiaren ekarpena

109.000,00

Eleiz Museoa

Eleizbarrutiaren arte bildumaren kudeaketa eta zainketaz eta zabaltze eta errestaurazinoaz arduratzen dan erakundea da. Hasieratik, Eleiz Museoak hitzarmena dau Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta, horren bitartez, Eleizbarrutiak eta Aldundiak diru-kopuru jakin bat jarten dabe erdibana, museoari eusteko.

ELEIZ MUSEOA

Gastuak guztira

356.597,40

Sarrerak guztira

216.497,66

Finantzatu beharrekoa

140.099,74

Eleizbarrutiaren ekarpena

140.000,00

 

Begoñako Andra Mari Gogarte Etxea

Gogo-jardunetarako, bakarka edo taldeka hausnarketa eta erretiroa egiteko eta, batez be, Jainkoagaz eta norbere buruagaz bat egiteko lekua da.

BEGOÑAKO ANDRA MARI GOGARTE ETXEA

Gastuak guztira

237.537,37

Sarrerak guztira

274.485,43

Finantzatzeko gaitasuna

36.948,06

Eleizbarrutiaren ekarpena

29.000,00

 

Abade-etxeak

Erakunde honeetan, abade nagusiak eta laguntza behar daben abade ezinduak hartzen dabez, dagokien ardura betez: abadeak zaindu eta, gaixotasunean, ezintasunean edo zahartzaroan, euren beharrizanei erantzun. Gaur egun, Eleizbarrutian Abade-etxe bi dagoz: San Bizente eta Beneragarrien etxea.

ABADE ETXEAK

Gastuak guztira

1.467.843,99

Sarrerak guztira

541.487,72

Finantzatu beharrekoa

926.356,27

Eleizbarrutiaren ekarpena

904.505.13

 

MISINOAK

Bizkaian, misiolari jarduerak Misinoetarako Eleizbarrutiko Ordezkaritzaren, Euskal Eleizbarrutietako Misinoen eta Aita Santuaren ardurapeko Misiolari Egintzen bidez gauzatzen dira.

MISINOAK

Gastuak guztira

613.106,42

Sarrerak guztira

365.683,1

Finantzatu beharrekoa

247.423,32

 

Esku Elkartuak

Esku Elkartuak Eleiza Katolikoaren alkartea, gosea eta azpigarapena, honeen arrazoiak eta balizko konponbideak ezagutzera emoteaz eta beharrizan horreei erantzuna emote aldera, garapenerako egitarau eta egitasmoak finantzateko bitarteko ekonomikoak batzeaz arduratzen da.

ESKU ELKARTUAK

Gastuak guztira

1.081.542,77

Sarrerak guztira

1.081.542,77

Finantzatzeko gaitasuna

0,00

 

Eleizbarrutiko Caritas

Caritas eleizbarrutiaren karidade eta gizarte misinoa gauzatzen dauan erakundea da. Horretarako, zuzentasunaren alde jarduten dau gizarte ekintzaren bidez. Baztarketa jasaten daben edo jasateko zorian dagozan pertsonak dira bere hartzaileak, gizartean ez erantzunik ez laguntzarik aurkitzen ez daben ahaztuenei lehentasuna emonez.

ELEIZBARRUTIKO CARITAS

Gastuak guztira

14.349.482,48

Sarrerak guztira

15.580.403,12

Finantzatzeko gaitasuna

1.230.920,64

 

Ikastetxeak

Eleizbarrutiak irakasleen unibertsitate eskola dau eta eleizbarrutiaren titulartasuna daben edo eleizbarrutiak kudeatzen dituan eta haur, lehen, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, batxilergoan, lanbide heziketa arautu eta ez arautuan eta hezkuntza berezian irakaskuntza emoten daben 16 ikastetxe.

IKASTETXEAK

Gastuak guztira

65.075.998,82

Sarrerak guztira

67.076.809,58

Finantzatzeko gaitasuna

2.000.810,76

 

Eleizbarrutiko irratiak

Bilboko Eleizbarrutiak irrati bi ditu: gaztelaniaz emititzen dauan Radio Popular-Herri Irratia eta euskeraz emititzen dauan Bizkaia Irratia.

ELEIZBARRUTIKO IRRATIAK

Gastuak guztira

1.798.421,90

Sarrerak guztira

1.704.540,41

Finantzatu beharrekoa

93.881,49

Eleizbarrutiaren ekarpena

207.696,36

 

Jakinbide Eleizbarrutiko liburu-denda

Liburuak, batez be erlijiosoak, saltzen eta banatzen ditu.

JAKINBIDE ELEIZBARRUTIKO LIBURU-DENDA

Gastuak guztira

943.203,18

Sarrerak guztira

868.179,27

Finantzatu beharrekoa

75.023,91

 

Labayru Fundazinoa

Euskal hizkuntza eta kulturari lotutako guztiaren ikerketa eta zabalkundea da bere helburu nagusia. Batez be eremu honeetan jarduten dau: euskal hizkuntza eta literaturaren ikerketa eta irakaskuntza, itzulpengintza, herri ondarearen bilketa eta etnografia.

LABAYRU FUNDAZINOA

Gastuak guztira

1.875.109,18

Sarrerak guztira

1.871.434,47

Finantzatu beharrekoa

3.674,71

 

Eraikinen Administratzailea

Bilboko eleizbarrutiak Seminarioa Eraikinen Administratzailea alkartea eratuta dau. Seminarioa eraikina zanean dagozan higiezinak errentabilizatzeaz arduratzen da. Eleizbarrutiak jasotako ekarpena 275 mila eurotakoa izan zan.

SEMINARIOA ERAIKINEN ADMINISTRATZAILEA (SEA/AIS)

Gastuak guztira

613.154,12

Sarrerak guztira

646.725,65

Finantzatzeko gaitasuna

33.571,53