Bilboko Eleizbarrutiko 2019ko

barri ekonomikoak

Pastoral, karidade, alkartasun egitekoak garatzeko eta Eleiza eta herrialde txirotuei laguntzeko jasotako diruaren jatorria kontuan hartuta, honeek izan dira diru-sarrerak:

 

SARRERAK BILBOKO ELEIZBARRUTIA PASTORALTZA – 2019

Bere sarrerak, eleiztarren ekarpenak eta dohaintzak 20.324.114,61
Diru-laguntza ofizialak 5.250.362,75
Zerbitzuak eta beste sarrera batzuk 3.024.654,83
Ondarearen errendimenduak 3.188.773,73
31.787.905,92

 DIRUAREN ERABILERA BILBOKO ELEIZBARRUTIA PASTORALTZA 2019

Caritas, Misinoak eta Esku Elkartuak 13.815.583,56
Parrokiak 11.450.695,87
Gotzaitegia eta erakundeak (Seminarioa, Abade-etxeak, Museoa, Artxiboa, ETPI, Lagungo,…) 7.861.745,56
Inbertsinoak 848.601,20
33.976.626,19

Eleizbarrutiko Administrazinoa

Eleizbarrutiko eta kuriako zerbitzu administratiboen kontuak jasoten ditu, besteak beste, Gotzainaren eta Bikarioen zerbitzuak, pastoral ordezkaritzenak, eleiz auzitegiarenak, kantzelaritza-notaritzarenak, idazkaritza nagusiarenak, administrazino ekonomikoarenak eta komunikazinoarenak.

ELEIZBARRUTIKO ADMINISTRAZINOA

Gastuak guztira

5.702.423,81

Sarrerak guztira

4.744.332,04

Finantzatu beharrekoa

958.091,77

Ekarpenak Eleizaren beste erakunde batzuetara

1.489.718,88

 

Alkarkutxa

Alkartasun-kutxa da eta euren sarreraren arabera ekarpena egiten daben parrokien diru-sarrerez hornitzen da. Bertatik ordaintzen jako kleroari eta pastoral mandatua izanda ordainsaria jasoten daben laikoei, baliabide urriak dabezan parrokiei obrak ordaintzen laguntzen jake, abade edadetu eta ezinduak hartzen dabezan abade-etxeei eusten jake eta kleroaren aparteko beharrizanetan laguntzen da. Finantzatu beharrekoa errenta-autorpenaren “X”tik datorren eleizbarrutiarteko baterako fondoaren ekarpenagaz osatzen da.

ALKARKUTXA

Gastuak guztira

5.631.359,59

Sarrerak guztira

5.631.359,59

Ekarpenak abade-etxeei

829.796,00

 

Parrokiak

Bilboko Eleizbarrutian 298 parrokia dagoz.

PARROKIAK

Gastuak guztira

11.450.695,87

Sarrerak guztira

11.267.843,55

Finantzatu beharrekoa

182.852,32

 

Eleizbarrutiko Seminarioa

Abade barrien heziketaz arduratzen dan erakundea da.

ELEIZBARRUTIKO SEMINARIOA

Gastuak guztira

377.087,60

Ohiko gastuak guztira

325.506,99

Ezohiko sarrera

201.120,00

Finantzatzeko gaitasuna

149.539,39

 

 Santiago Katedraleko Kapitulua

SANTIAGO KATEDRALEKO KAPITULUA

Gastuak guztira

59.852,68

Sarrerak guztira

26.032,07

Finantzatu beharrekoa

33.820,61

 

Eleizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutua (ETPI)

Eleizbarrutiko abade eta laikoen teologia eta pastoral heziketaz arduratzen dan eleizbarrutiko erakundea da.

ELEIZBARRUTIKO TEOLOGIA ETA PASTORALTZA INSTITUTUA (ETPI)

Gastuak guztira

323.703,92

Sarrerak guztira

81.967,98

Finantzatu beharrekoa

241.735,94

Eleizbarrutiaren ekarpena

227.000,00

 

Eleizbarrutiko Historia Artxiboa

Bilboko eleizbarrutiko organismo, parrokia eta erakunde guztiek sortutako eta honeetatik jasotako kontserbazino iraunkorreko agiri guztiak gorde eta zabaltzeaz arduratzen dan erakundea da.

ELEIZBARRUTIKO HISTORIA ARTXIBOA

Gastuak guztira

150.909,59

Sarrerak guztira

62.209,61

Finantzatu beharrekoa

88.699,98

Eleizbarrutiaren ekarpena

58.200,00

 

Lagungo Fundazinoa

Familia Biderapenerako Eleizbarrutiko Zentroa da. Eleizbarrutiko pastoraltzari lotutako zerbitzu psikosozial profesionala eskaintzen deutse familiei.

LAGUNGO FUNDAZINOA

Gastuak guztira

822.283,57

Sarrerak guztira

712.951,75

Finantzatu beharrekoa

109.331,82

Eleizbarrutiaren ekarpena

118.000,00

Eleiz Museoa

Eleizbarrutiaren arte bildumaren kudeaketa eta zainketaz eta zabaltze eta errestaurazinoaz arduratzen dan erakundea da. Hasieratik, Eleiz Museoak hitzarmena dau Bizkaiko Foru Aldundiagaz eta, horren bitartez, Eleizbarrutiak eta Aldundiak diru-kopuru jakin bat jarten dabe erdibana, museoari eusteko.

ELEIZ MUSEOA

Gastuak guztira

401.150,03

Sarrerak guztira

259.219,69

Finantzatu beharrekoa

141.930,34

Eleizbarrutiaren ekarpena

140.000,00

 

Begoñako Andra Mari Gogarte Etxea

Gogo-jardunetarako, bakarka edo taldeka hausnarketa eta erretiroa egiteko eta, batez be, Jainkoagaz eta norbere buruagaz bat egiteko lekua da.

BEGOÑAKO ANDRA MARI GOGARTE ETXEA

Gastuak guztira

230.088,79

Sarrerak guztira

198.808,25

Finantzatu beharrekoa

31.280,54

Eleizbarrutiaren ekarpena

30.317,45

 

Abade-etxeak

Erakunde honeetan, abade nagusiak eta laguntza behar daben abade ezinduak hartzen dabez, dagokien ardura betez: abadeak zaindu eta, gaixotasunean, ezintasunean edo zahartzaroan, euren beharrizanei erantzun. Gaur egun, Eleizbarrutian Abade-etxe bi dagoz: San Bizente eta Beneragarrien etxea.

HOGARES SACERDOTALES

Gastuak guztira

1.398.045,04

Sarrerak guztira

603.311,12

Finantzatu beharrekoa

794.733,92

Eleizbarrutiaren ekarpena

829.796,00

 

Misinoak 2019

Bizkaian, misiolari jarduerak Misinoetarako Eleizbarrutiko Ordezkaritzaren, Euskal Eleizbarrutietako Misinoen eta Aita Santuaren ardurapeko Misiolari Egintzen bidez gauzatzen dira.

MISIONES

Gastuak guztira

768.363,63

Sarrerak guztira

501.635,06

Finantzatu beharrekoa

266.728,57

 

Esku Elkartuak

Esku Elkartuak Eleiza Katolikoaren alkartea, gosea eta azpigarapena, honeen arrazoiak eta balizko konponbideak ezagutzera emoteaz eta beharrizan horreei erantzuna emote aldera, garapenerako egitarau eta egitasmoak finantzateko bitarteko ekonomikoak batzeaz arduratzen da.

ESKU ELKARTUAK

Gastuak guztira

1.514.899,72

Sarrerak guztira

1.514.899,72

Finantzatzeko gaitasuna

0,00

 

Eleizbarrutiko Caritas

Caritas eleizbarrutiaren karidade eta gizarte misinoa gauzatzen dauan erakundea da. Horretarako, zuzentasunaren alde jarduten dau gizarte ekintzaren bidez. Baztarketa jasaten daben edo jasateko zorian dagozan pertsonak dira bere hartzaileak, gizartean ez erantzunik ez laguntzarik aurkitzen ez daben ahaztuenei lehentasuna emonez.

ELEIZBARRUTIKO CARITAS

Gastuak guztira

11.532.320,21

Sarrerak guztira

11.520.779,46

Finantzatu beharrekoa

11.540,75

 

Ikastetxeak

Eleizbarrutiak irakasleen unibertsitate eskola dau eta eleizbarrutiaren titulartasuna daben edo eleizbarrutiak kudeatzen dituan eta haur, lehen, derrigorrezko bigarren hezkuntzan, batxilergoan, lanbide heziketa arautu eta ez arautuan eta hezkuntza berezian irakaskuntza emoten daben 16 ikastetxe.

IKASTETXEAK

Gastuak guztira

68.166.538,99

Sarrerak guztira

68.432.358,71

Finantzatzeko gaitasuna

265.819,72

 

Eleizbarrutiko irratiak

Bilboko Eleizbarrutiak irrati bi ditu: gaztelaniaz emititzen dauan Radio Popular-Herri Irratia eta euskeraz emititzen dauan Bizkaia Irratia.

ELEIZBARRUTIKO IRRATIAK

Gastuak guztira

2.226.661,70

Sarrerak guztira

1.803.136,05

Finantzatu beharrekoa

423.525,65

Eleizbarrutiaren ekarpena

234.699,51

 

Jakinbide Eleizbarrutiko liburu-denda

Liburuak, batez be erlijiosoak, saltzen eta banatzen ditu.

JAKINBIDE ELEIZBARRUTIKO LIBURU-DENDA

Gastuak guztira

1.008.730,95

Sarrerak guztira

930.916,21

Finantzatu beharrekoa

77.814,74

 

Labayru Fundazinoa

Euskal hizkuntza eta kulturari lotutako guztiaren ikerketa eta zabalkundea da bere helburu nagusia. Batez be eremu honeetan jarduten dau: euskal hizkuntza eta literaturaren ikerketa eta irakaskuntza, itzulpengintza, herri ondarearen bilketa eta etnografia.

LABAYRU FUNDAZINOA

Gastuak guztira

1.691.671,17

Sarrerak guztira

1.690.521,46

Finantzatu beharrekoa

1.149,71

 

Eraikinen Administratzailea

Bilboko eleizbarrutiak Seminarioa Eraikinen Administratzailea alkartea eratuta dau. Seminarioa eraikina zanean dagozan higiezinak errentabilizatzeaz arduratzen da. Eleizbarrutiak jasotako ekarpena 275 mila eurotakoa izan zan.

SEMINARIOA ERAIKINEN ADMINISTRATZAILEA (SEA/AIS)

Gastuak guztira

1.111.104,75

Sarrerak guztira

1.163.211,44

Finantzatzeko gaitasuna

52.106,69