Balantze ekonomikoak

2010ko

ekonomia balantzea

Balance Económico

2019

Balance Económico

2018

Balance Económico

2017

Balance Económico

2016

Balance Económico

2015

Balance Económico

2014

Balance Económico

2013

Balance Económico

2012

Balance Económico

2011

Balance Económico

2010